Trochę historii ...

W czasie odbytej we wrześniu 1892 roku wycieczki do Garbowa upoważ­niono Ludomira Kiesewettera do rozpoczęcia starań u władz o zalegalizowanie klubu cyklistów i uzyskanie zezwolenia na otwarcie cyklodromu.

Około 30 cyklistów nie mogąc się doczekać własnego klubu wstąpiło do WTC.

Kalendarz imprez 2014

Aktualności

REGULAMIN DWUETAPOWEGO WYŚCIGU KOLARSKIEGO KATEGORII MASTERS (CH,GII) - JASTKÓW 30 LIPCA 2016 ROKU 10.07.2016

Etap I – XIII Otwarte Mistrzostwa Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów w Jeździe Indywidualnej na Czas
Etap II – III Wyścig Legionów
 
ORGANIZATOR
Lubelskie Towarzystwo Cyklistów
 
TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU
Etapy wyścigu zostaną rozegrane 30 lipca 2016 roku (sobota) w okolicach Jastkowa k. Lublina w godz. 11.00 – 17.00.
 
CELE IMPREZY
1) Uczczenie 101. rocznicy bitwy Legionów Polskich z wojskami rosyjskimi pod Jastkowem   na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku
2) Wyłonienie mistrzów Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów w jeździe indywidualnej na czas w poszczególnych kategoriach wiekowych
3) Umożliwienie współzawodnictwa sportowego kolarzom amatorom oraz popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej
4) Promocja gminy Jastków
 
 
ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA
1) Zapisy odbywać się będą w dniu zawodów, tj. 30 VII 2016 r. w godz. 8.00 – 10.00 w Biurze Wyścigu w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie, al. Warszawska 43 (bezpośrednio przy  dawnej drodze krajowej nr 17 Lublin - Warszawa ).
2) W wyścigu mogą brać udział kolarze zrzeszeni i niezrzeszeni posiadający licencję kolarską masters na 2016 rok.
3) Uczestnictwo zawodników w ramach odnośnych kategorii wiekowych, łącznie z grupą wiekową 18 do 29 lat (kat. M 20), nie posiadających licencji masters będzie możliwe po:
- podpisaniu oświadczenia o przyjęciu na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody osobowe, zdrowotne bądź techniczne powstałe w trakcie uczestnictwa w wyścigu;
- spełnieniu takich samych jak w przypadku zawodników z licencją masters warunków technicznych oraz dotyczących ubezpieczenia.
4) Wymagania: twardy kask ochronny, sprawny technicznie rower, podpisanie oświadczenia dotyczącego ubezpieczenia OC/NW.
5) Opłata startowa:
70 zł - zawodnicy z licencją masters startujący w obydwu etapach
80 zł -  zawodnicy bez licencji masters startujący w obydwu etapach
40 zł -  zawodnicy z licencją masters startujący tylko w jednym etapie
50 zł – zawodnicy bez licencji masters  startujący tylko w jednym etapie
20 zł – zawodnicy reprezentujący kraje byłego Związku Radzieckiego startujący  w  obydwu etapach
10 zł – zawodnicy reprezentujący kraje byłego Związku Radzieckiego startujący tylko w jednym etapie (w wyjątkowych przypadkach w/w zawodnicy mogą być zwolnieni z uiszczania opłaty startowej po uzgodnieniu z Organizatorem zawodów)
Członkowie LTC są zwolnieni z uiszczania opłaty startowej, o ile mają uregulowane składki członkowskie za rok 2016.
6) Wyścigi punktowane :
CH –jazda indywidualna na czas (odrębnie subkategorie wiekowe A i B)
GII – wyścig ze startu wspólnego (odrębnie subkategorie wiekowe A iB)
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGÓW
Uroczyste otwarcie imprezy  - w tym  złożenie przez  reprezentację kolarzy i przedstawicieli lokalnych władz wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Legionistów na Cmentarzu Legionowym – godz. 10.00
 
 
ETAP I - JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS
 
 • Odprawa techniczna - godzina 10.45
 • Zawodnicy startować będą od godz. 11.00 w odstępach jednominutowych w następującej kolejności:
 
KATEGORIA ROCZNIK
M20 1998-1987
M30 1986-1977
M40 1976-1967
M50 1966-1957
M60 1956-1947
M70+ 1946-1937 i starsi
K wszystkie roczniki
 
Charakterystyka trasy wyścigu
 • Dystans - 12km (6,65km + 5,35km); po starcie krótki podjazd (maks.ok.7% nachylenia), potem łagodny zjazd (maks.ok.4% nachylenia); następnie odcinek płaski, nawrót, odcinek płaski, ostatnie 2,5km łagodny podjazd (maks.ok.4% nachylenia). Nawierzchnia trasy etapu bardzo dobra.
 • Przebieg trasy: START - Jastków - Jastków Kolonia Podleśna - Piotrawin - Majdan Krasieniński (NAWRÓT)  - Piotrawin - Jastków Kolonia Podleśna - META.
 • Etap rozgrywany będzie przy ruchu drogowym całkowicie wyłączonym w godz. 11.00-13.00.
 • Trasa etapu będzie oznaczona znakami poziomymi (strzałki) z zaznaczeniem miejsc niebezpiecznych (wykrzykniki ) i pokonywanego dystansu (kilometry, metry).Odcinki trasy wymagające od zawodników szczególnej ostrożności zostaną  wyodrębnione drogowymi pachołkami.
 
 
ETAP II - WYŚCIG ZE STARTU WSPÓLNEGO
 
 • Odprawa techniczna - godzina 14.45
 
Harmonogram startów poszczególnych grup zawodników:
 
GODZINA KATEGORIA ROCZNIK LICZBA OKRĄŻEŃ DYSTANS
15.00 M20
M30
1998-1987  
3
 
 
63.5km
1986-1977
15.05 M40
M50
 
1976-1967  
2
 
44,5km
1966-1957
 
15.10
M60
M70+
K
1956-1947 2 44,5km
1946-1937 i starsi 1 25,5km
wszystkie roczniki 1 25,5km
 
Charakterystyka trasy wyścigu
 • Wyścig będzie rozgrywany na rundach ( jedna runda  - ok. 19 km); dojazd do rundy
3,3 km. Trasa pofałdowana, jeden podjazd dłuższy o maks. nachyleniu 5% zakończony GÓRSKĄ PREMIĄ w miejscowości Bogucin na drugim okrążeniu w każdej kategorii wiekowej ( 26,5 km  od linii STARTU ) z wyjątkiem kat. M70 i     kat. K – w tych kategoriach GP na pierwszym (i jedynym) okrążeniu (7,5km od linii STARTU).
 • START / META: JASTKÓW – droga Jastków –Tomaszowice ( 0,5 km od skrzyżowania  z dawną drogą krajową nr 17  Lublin – Warszawa).
 • RUNDA: Sieprawki – Moszenki – Bogucin – Ługów – Ożarów –  Moszna-Kolonia – Czarne Pomiary – Tomaszowice – Sieprawki .
 • Etap rozgrywany będzie przy ruchu drogowym częściowo ograniczonym.
 • Trasa etapu będzie oznaczona znakami poziomymi (strzałki) z zaznaczeniem miejsc niebezpiecznych (wykrzykniki ) i pokonywanego dystansu (kilometry, metry).
 
 
ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW I NAGRODY
 • Uroczyste zakończenie zawodów  przewidziane jest na godzinę 18.00 przy Biurze Wyścigu.
 • Etap I
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych głównych kategoriach wiekowych (czyli łącznie A i B -  bez względu na to, czy posiadają licencje masters, czy nie) otrzymają puchary lub statuetki (pierwszych trzech) i dyplomy (pierwszych sześciu).
 •  Biorący udział wyścigu członkowie LTC otrzymają pamiątkowe medale.
Etap II
 • Najlepsi zawodnicy w poszczególnych głównych kategoriach wiekowych (czyli łącznie A i B -  bez względu na to, czy posiadają licencje masters, czy nie) otrzymają puchary lub statuetki (pierwszych trzech) i dyplomy (pierwszych sześciu);  dla zwycięzców GÓRSKIEJ  PREMII w każdej głównej kategorii wiekowej   przewidziane są nagrody rzeczowe.
 • Nieodebrane podczas uroczystej ceremonii zakończenia zawodów trofea i dyplomy, ewentualne nagrody rzeczowe lub finansowe, ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 • Organizator  zapewnia  karetkę  pogotowia  z  wymaganą obsługą  medyczną,  zespół  sędziowski, zabezpieczenie trasy wyścigu przez policję i ochotniczą straż pożarną.
 • Każdy zawodnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy uczestników imprezy.
 • Zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do:
 • przestrzegania zapisów niniejszego REGULAMINU oraz przepisów PZKol.;
 • podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych i Organizatora zawodów;
 • podporządkowania się normom bezpieczeństwa obowiązującym podczas imprez sportowo-rekreacyjnych.
 • Uczestniczący w każdym z etapów wyścigu akceptuje podanie ich wyników do publicznej wiadomości uwzględniające podstawowe dane osobowe startującego (imię, nazwisko, rok urodzenia) oraz jego wizerunek, jak również godzi się na nieodpłatne wykorzystanie tych danych w celach promocyjnych.
 • Ewentualne kwestie sporne oraz nie uwzględnione w niniejszym REGULAMINIE rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu rozegrania  poszczególnych etapów wyścigu w sytuacji zaistnienia np. skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego noclegu w pobliżu trasy wyścigu
 -  tel. 605939 933 (Grzegorz Żak)
 -  tel. 668 434 366, Piotrawin 10a (Anna Grabowska)   
   
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE WYŚCIGU  Z RAMIENIA
ORGANIZATORA:
 
Janusz Gula – Prezes LTC;
tel. k. 506 146 893,
tel. stacj. (81) 50 20 198,
e-mail: jaligula@o2.pl
 
 
 
                                                                                          Regulamin zatwierdził
                                                                                                         Andrzej Kita
                                                                                                          Prezes OZKol.